Mäklarinformation

img_265.png

Fastigheterna

Föreningen består av åtta 17-våningshus med sammanlagt 900 lägenheter, 68 garage, 511 parkeringsplatser med eluttag för motorvärmare, varav 122 platser även är försedda med laddstolpar, samt ett antal besöksplatser. Vi har även åtta mindre hyreslokaler.

Fastighetens totala bostadsyta är 65 486 m2 samt lokaler 160 m2. Byggår för fastigheterna är 1959-1961. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Protector. I försäkringen ingår bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar.

Fastigheternas beteckning som används vid myndighetskontakter är Näsbydal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vilket motsvarar Näsbydalsvägen nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 och 16. Garageområdets beteckning är Tibble 12:1, övriga p-platser Tibble 12:2 - 6.

Föreningens lägenheter varierar i storlek och yta enligt bild.

Föreningsform

HSB Bostadsrättsförening City i Täby är en äkta bostadsrättsförening. Organisationsnummer 716000-0134.

Området

I absoluta närområdet finns bland annat ICA Näsbydal och Näsbydals Stenugnsbageri. Täby Centrum med över 200 butiker nås med en kort promenad. Området har mycket goda allmänna kommunikationer genom Roslagsbanan och tät busstrafik.

Till följd av kostnadsökningar fattade styrelsen beslut om att höja årsavgiften 2024 med 6 %. Läs mer.
Föreningens nettoskuldsättning uppgick 2023-12-31 till 169 803 592 kronor. Lån per kvm ligger på 2543 kr.

Stadgar

Stadgar

Förvaltning

Fastighetsförvaltning och administration sköts av Bredablick Förvaltning AB.

Kabel-TV

Föreningen har avtal med Telenor som sänder digitalt och analogt. 18 TV-kanaler samt streamingtjänst ingår i månadsavgiften.

Bredband

Leverantör är Ownit. 1000 Mbit i uppladdningshastighet och 1000 Mbit i nedladdningshastighet ingår i månadsavgiften.

Uppvärmning

Uppvärmning sker med fjärrvärme från Panncentralen som ägs av en samfällighet bestående av bostadsrättsföreningarna HSB Brf City i Täby, Jupiter 1 och Venus. Anläggningen är helt fossilfri.

El-avtal

Ellevio äger och ansvarar för elnätet i Täby. Medlemmar tecknar själva avtal hos valfri elleverantör för sin hushållsel.

Försäkringar

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. Kollektivt bostadsrättstillägg finns som omfattar samtliga medlemmar.

Bilplatser

I föreningen finns 68 garage, 511 parkeringsplatser med eluttag för motorvärmare, varav 122 platser även är försedda med laddstolpar, samt ett antal besöksplatser. Det är lång kötid till garagen medan parkeringsplats, med eller utan laddstolpe, kan erbjudas utan kötid.
Månadsavgiften för parkeringsplats är 225 kr, för plats med laddstolpe 400 kr och för garage 675 kr. Kostnad för el tillkommer.

Gemensamma utrymmen

Ett fåtal lägenheter har förråd på våningsplanet. Andra förråd finns att hyra i respektive hus och ett kösystem tillämpas. Månadsavgiften varierar med storleken på förrådet.

I varje hus finns cykelrum.

En nyrenoverad tvättstuga finns i varje hus.

I föreningen finns en stor, privat innergård, Parken. I Parken finns en stor lekplats, grillplats, utedusch, fotbollsplan, basket/innebandyplan, tennisplan, odlingslådor, boulebanor mm.

Kvartersgården kan hyras av medlemmar för privata tillställningar fredagar, lördagar och söndagar.

Renoveringar

Bostadsrättshavare förväntas stämma av renoveringsåtgärder med förvaltaren innan renovering påbörjas. I stadgar och ordningsregler framgår vilka åtgärder som kräver tillstånd från styrelsen.

OBS! Möjligheter att ändra i planlösning, såsom att bredda dörröppningar, är ytterst begränsade. Inga ingrepp i väggar får göras utan tillstånd eller godkännande från styrelse eller förvaltning!
Vid badrumsrenovering får inte plåtkassetten tas bort!

Överlåtelseavgift

3,5 % av aktuellt prisbasbelopp. Avgiften faktureras köparen.

Pantsättningsavgift

1,5 % av aktuellt prisbasbelopp.

Avgift för andrahandsupplåtelse

Avgift om högst 10 % av aktuellt prisbasbelopp per år kan tas ut.

Medlemskap/ överlåtelse

Ansökan om medlemskap med aktuella handlingar ska skickas till maklare@bblick.se

Tillsyn innan tillträde

Säljare har att så snart som möjligt kontakta förvaltaren för att boka tid för tillsyn av lägenheten. Tillsyn ska utföras innan tillträde. Ett upprättat tillsynsprotokoll innebär också att köpares medlemskap i föreningen omgående kan godkännas.

Energideklarationer