Fastigheterna i Brf City

Fastigheterna

Föreningen består av åtta 17 våningshus med sammanlagt 900 lägenheter, 68 garage, 511 parkeringsplatser med eluttag för motorvärmare, varav 122 platser även är försedda med laddstolpar, samt 21 besöksplatser. Vi har även åtta mindre hyreslokaler.

Fastighetens totala bostadsyta är 65 486 m2 samt lokaler 160 m2. Byggår för fastigheterna är 1959-1961. Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter är 1 164 600 000 kr, varav markvärde 561 000 000 kr. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. I försäkringen ingår bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar.

Fastigheternas beteckning som används vid myndighetskontakter är Näsbydal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vilket motsvarar Näsbydalsvägen nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 och 16. Garageområdets beteckning är Tibble 12:1, övriga p-platser Tibble 12:2 - 6.

Föreningens lägenheter varierar i storlek och yta enligt nedan.

img_265.png

Uppvärmning via fjärrvärme

Uppvärmning av föreningens hus sker via fjärrvärme från Panncentralen på Plutovägen. Panncentralen ägs av en samfällighet bestående av bostadsrättsföreningarna City (Näsbydal), Jupiter 1 och Venus (Grindtorp).