Kontaktuppgifter

Postadress

HSB Brf City i Täby
c/o Bredablick
Box 6083
102 32 Stockholm
info@bredablickforvaltning.se
www.bredablickforvaltning.se

Faktureringsadress

HSB Brf City i Täby
FTG-nr 374
FE 754
838 74 Frösön

Telefon

Tekniska frågor 010-177 59 00
Administration 010-177 59 00

Organisationsnummer

716000-0134

Besöksadress

Brf Citys förvaltningskontor
Näsbydalsvägen 21

Besök förvaltningskontoret

För att träffa vår förvaltare William Copeland på förvaltningskontoret måste du boka tid. Det gör du genom att antingen fylla i formulär för Fel- och Serviceanmälan eller kontakta Bredablick Förvaltning på 010 177 59 00 alt. e-post info@bredablickgruppen.se

Styrelse

 • Johan Matthiessen / Ordförande
 • Camilla Sköld / Vice ordförande
 • Torkel Hardenfalk / Sekreterare
 • Ninna Gejrot / Ledamot
 • Tomas Willers / Ledamot
 • Christoffer Hofverberg / Ledamot
 • Inger Berntsson / Ledamot
 • Eddie Temel Westin / Ledamot
 • Fred Åkesson / HSB-ledamot

Kontakt med styrelsen: styrelsen@brfcity.se

Valberedning

 • Niclas Evén / Ordförande
 • Anny Lindqvist Munkbo
 • Catarina Flodén

Kontakt med valberedningen: valberedningen@brfcity.se

Revisorer

Albin Djavadzadeh / Auktoriserad revisor, Mazars AB

Martin Åleheim / Föreningsvald revisor