Kontakt

HSB Brf City i Täby

Näsbydalsvägen 2 till 16

Förvaltningskontor och föreningslokal, Näsbydalsvägen 21

E-post Styrelsen@brfcity.se

Org.nr: 716000-0134

Förtroendevalda

Styrelsen: Styrelsen@brfcity.se

Valberedning: anny.lindqvist.munkbo@brfcity.se

Föreningsvald internrevisor: martin.aleheim@brfcity.se

Teknisk- och ekonomisk förvaltning

Bredablick Förvaltning

Tel: 010-177 59 00

E-post info@bblick.se

Faktureringsuppgifter:

HSB Brf City i Täby
FTG-nr 374
FE 754
838 74 FRÖSÖN

Fakturor kan skickas som pdf till faktura@bblick.se