Viktig information hus 16

6 November 2015 01:00

Detta gäller innan det är dags att öppna din nya balkong!

Under veckan 9-14 nov är det planerat att balkongerna ska besiktigas och ställningsflytten påbörjas. Det innebär inte att du då får tillgång till balkongen. Det är strängt förbjudet att beträda balkongen innan vi vi fått besked från Täby kommun om att slutbesiktningen godkänts. Mycket höga böter med summor relaterade till våra fastighetsvärden kan komma ifråga.

Vi från styrelsen kommer att göra vårt bästa för att påskynda processen och kommer att lämna besked på skärmar, hemsida och anslag i portarna när det är dags.

Tack för det tålamod du visat under byggtiden. Vi hoppas att du kommer att vara nöjd med din nya balkong och ha nytta och glädje av den under många år framöver.

Sten Bengtsson och Peter Lundqvist