Information

Värme avstängd 7/10 12-16

6 Oktober 2015 02:00

PC City behöver byta reglerutrustning som styr "hetvattenpumparna". Pumparna måste stoppas under arbetet varför värmeproduktionen upphör  Onsdag 7/10 kl 12.00. PC CIty räknar med att stoppet varar i 4 timmar, således fram till kl 16.00.