Information

Uppehåll i balkongbygget

18 December 2015 01:00

Under perioden 17 december till 4 januari är det uppehåll i balkongbygget. Detta avser hus två och fyra.