Groblad

Tråkiga händelser

26 Januari 2016 01:00

Under de senaste veckorna har det hänt ett antal tråkiga saker i området.

HSB städ började sitt uppdrag vid årsskiftet, tyvärr har vi medlemmar som burit sig så illa åt mot deras personal att de slutat. Vår nya leverantör måste få chansen att bli bekant med våra hus och hur det fungerar utan att bli utsatta för otrevligheter.

Vi har i samarbete med HSB städ tagit fram ett antal olika förslag till förbättringar och ett var att lägga mattor i hissarna. På prov gjordes detta i hus 6 och 12, allt i syfte att mattorna skulle ta upp en del av smutsen som annars kommer på våningsplanen nu när det är dåligt väder, mattan fick dock bara ligga kvar en dag i hus 12 sedan var den borta.

I hus 2 har någon slagit sönder vår informationsskärm. Ny skärm är beställd och kostnaden för detta belastas oss alla. Skulle någon av misstag ha gjort detta, varför kontaktar man inte vår förvaltning.

Jag ber er alla att visa varandra hänsyn och att uppträda på ett anständigt sätt, vi ska bo tillsammans och vi I styrelsen arbetar varje dag för att det ska vara bra och tryggt här i Näsbydal.

Yvonne Westermark, ordförande Brf City