Information

Tidplan hissbyte hus 10,12,16 och 4

1 Maj 2017 02:00

Följande tidplan gäller för hissbytet.
OBS! Tänk på att det kommer vara svårt att flytta ut/in under den period som stora hissen är avstängd.

Hus 10
Stora hissen avstängd v.20-v.29
Lilla hissen avstängd v. 30-v.36

Hus 12
Stora hissen avstängd v.21-v.30
Lilla hissen avstängd v.31-v.37

Hus 16
Stora hissen avstängd v.22-v.31
Lilla hissen avstängd v.32-v.38

Hus 4
Lilla hissen avstängd v.22-v.28
Stora hissen avstängd v.29-v.38
OBS! I hus 4 börjar vi med lilla hissen

Alla som är berörda kommer i god tid innan få information utdelad. Eventuella frågor till Johan Matthiessen 070-473 26 46 eller johan.matthiessen@brfcity.se