Stora hissen i hus nr 6 trasig

9 November 2015 01:00

Stora hissen i hus nr 6 är trasig. Det är en frekvensomformare som brunnit. ManKan hiss arbetar med detta, men tyvärr kan det nog ta ett tag.
Eventuella frågor till SVEFAB