Information

Spolning av stammar, preliminär tidplan

18 Maj 2016 02:00

Interspol kommer att spola våra stammar, tidplanen nedan är preliminär, mer information kommer till respektive hus.
Hus 4 v.20     17-25 maj
Hus 6 v.21     26 maj-3 juni
Hus 8 v.23     7-15 juni
Hus 10 v.24   16-27 juni
Hus 12 v.26   28 juni-1 juli, 1-2 augusti
Hus 14 v.31   3-9 augusti
Hus 16 v.32   10-16 augusti

Datum kan komma att justeras beroende på antal lägenheter vi får tillträde
till. Kontakta förvaltare Fredrik Svensson vid eventuella frågor.