Sammanfattning av styrelsemöte i Brf City april 2013

23 April 2013 02:00
23 april 2013
  • Sedvanlig information om ekonomi samt medlemsärenden.
  • Nya förråden, materialet till de nya Troax förråden har kommit, uppmonteringen av dessa kommer påbörjas inom kort.
  • Rensningen av ventilationskanalerna är nu avklarad och därmed är det dags att återuppta OVK besiktningen. Mer information kommer inom kort på informationstavlor och hemsida.
  • Värmemängdsmätare är nu monterade i alla undercentraler för att mäta föreningens värmeförbrukning.
  • Matavfallssortering, kommunen kommer och informerar om matavfallssorteringen på årsstämman, torsdag 25/4.
  • Balkongåtgärder, besiktningen av balkongerna är klara och föreningens betongkonsult håller nu på och går igenom besiktningsmaterialet.
  • Nya garageplatser, styrelsen tittar på en carportslösning då garage skulle innebära att ca 30 % av parkeringsytan förloras.
  • Panncentralen, föreningens kulvertnät är av äldre modell och jobbar med ett lägre tryck än det nya fjärrvärmenätet i kommunen. PC City där Brf City är delägare tittar därmed på olika lösningar för att uppdatera kulvertnätet.
  • Årsstämma: Datum är 25:e april kl 19:00, fika serveras från kl 18:30. Inkomna motioner samt styrelsens yttranden finns tillgängliga på föreningens hemsida och infoskärmar. På årsstämman kommer även information om de nya vindsförråden samt matavfallssorteringen att presenteras.

OBS! Nästa grovsophämtning måndag 6:e maj kl 17.00-20.00.

Nästa möte är tisdag 14:e maj på kvartersgården. Mellan kl 18.00 – 19.00 önskas alla medlemmar välkomna.