Information

Renovering av hustak

18 September 2018 08:42

Vi kommer under denna vecka påbörja renoveringen av våra hustak. Vi börjar med hus 6 och 12 då dessa tak har skador som måste åtgärdas innan vintern kommer. Resterande hus får nya tak under 2019.

SK Gruppen som ska göra arbetet har under veckan påbörjat sin etablering och de kommer ställa upp arbetsbodar mellan hus 8 och 10. När rivningsarbetet på taken görs kan det leda till störande ljud under dagtid. Allt arbete kommer ske från utsidan. Vi ber er även respektera de avspärrningar som görs av säkerhetsskäl.

Vid frågor som rör arbetet kontaktas förvaltningen.