Information

Renovera och bygga om i lägenheten

2 Augusti 2017 02:00

Då det har kommit till vår kännedom att det finns medlemmar som renoverar/bygger om utan att meddela vår förvaltare detta, vill vi påminna om att detta är ett krav. Det finns även en del åtgärder som kräver tillstånd. Ta kontakta med Staffan Bagge, vår förvaltare för mer information. Staffan finns på Kvartersgården under de vanliga expeditionstiderna.