Preliminär tidplan balkonger

25 Oktober 2015 02:00

 Preliminär tidplan nya balkonger.

Hus 16: Avetablering vecka 45/46 2015

Hus  2:  Avetablering vecka 50/51 2015

Hus  4: Ställningsmontage vecka 46/2015,
        balkonglåsning 47/2014, avetablering vecka 4/5 2016

Hus  6:  Ställningsmontage vecka 51/2015,
        balkonglåsning 2/2016, avetablering vecka 9/10 2016

Hus  8:  Ställningsmontage vecka 5/2016,
             balkonglåsning 6/2016, avetablering vecka 14/15 2016

Hus 10: Ställningsmontage vecka 10/2016,
              balkonglåsning 11/2016, avetablering vecka 19/20 2016

 Hus 12: Ställningsmontage vecka 15/2016,
               balkonglåsning 16/2016, avetablering vecka 23/24 2016

Hus 14: Ställningsmontage vecka 20/2016,
             balkonglåsning 21/2016, avetablering vecka 29/30 2016

Observera att denna tidplan baseras på läget 2015-10-22 och är preliminär. Cirka tre veckor innan byggstart kommer samtliga boende i det berörda huset att informeras med lapp i brevlådan. Information kommer även att finnas på våra skärmar, hemsida och anslagstavlor.