Föreningen

Poströstningen är stängd

3 Juni 2020 16:08

Tack till alla er som röstat. Vi kommer nu sammanställa resultatet och den 11 juni 2020 blir allt protokollfört vid en stämma. Protokollet från stämman kommer att finnas tillgängligt på hemsidan senast sex veckor därefter. Vi kommer även göra en sammanställning som ni får i Citybladet som kommer ut under sommaren.