Groblad

Ny styrelse

30 April 2017 02:00

I samband med vår föreningsstämma den 25 april 2017 valdes nya företroendevalda.

Styrelse
Yvonne Westermark
Torkel Hardenfalk
Johan Matthiessen
Gustaf Norström
Narges Kanni
Djavad Yazdi
Ramin Bouloori

Valberedning
Reine Jonsson
Ulf Schyldt
Sophia Friberg

Revisorer  
Martin Åleheim (föreningsrevisor)
Per Lundfors, Grant Thornton
Gunilla Lundskog, Grant Thornton