Information

Ny preliminär tidplan för nya balkongerna

17 Maj 2016 02:00

Trots noggranna förberedelser, kontroll av ritningar, inspektion av balkonger och väggar har det visat sig att våra hus kommit med ett antal överraskningar. Dessutom finns skillnader, som inte tekniskt kan motiveras, mellan husen. Detta medför en längre byggtid enligt nedan. Vi kan dock förvissa oss om att den produkt som levereras möter upp till högsta standard.

Hus 8: Monteringsarbeten pågår, avetablering vecka 24
Hus 10: Ställningsmontage pågår, balkonglåsning löpande från vecka 19, avetablering vecka 30
Hus 12: Ställningsmontage vecka 24, balkonglåsning från vecka 25, avetablering vecka 36
Hus 14: Ställningsmontage vecka 21, balkonglåsning från vecka 23, avetablering vecka 38

Observera att denna tidplan baseras på läget 2016-05-17 och är preliminär.
Cirka två veckor innan byggstart kommer samtliga boende i det berörda huset att
informeras med lapp i brevlådan. Information kommer även att finnas på våra skärmar, hemsida och anslagstavlor.