Groblad

Ny preliminär tidplan för balkongprojektet

15 Februari 2016 01:00
15 februari 2016

Trots noggranna förberedelser, kontroll av ritningar, inspektion av balkonger och
väggar har det visat sig att våra hus kommit med ett antal överraskningar.
Dessutom finns skillnader, som inte tekniskt kan motiveras, mellan husen. Detta
medför en längre byggtid enligt nedan. Vi kan dock förvissa oss om att den
produkt som levereras möter upp till högsta standard!

Hus 4: Avetablering vecka12
Hus 6: Balkonglåsning vecka 7, avetablering vecka 18
Hus 8: Ställningsmontage vecka 12, balkonglåsning vecka 13,  avetablering vecka 24
Hus 10:Ställningsmontage vecka 18, balkonglåsning vecka 19, avetablering vecka 30
Hus 12:Ställningsmontage vecka 24, balkonglåsning vecka 25, avetablering vecka 36
Hus 14:Ställningsmontage vecka 30, balkonglåsning vecka 31, avetablering vecka 42

Observera att denna tidplan baseras på läget 2016-02-12 och är preliminär. Cirka
två veckor innan byggstart kommer samtliga boende i det berörda huset att
informeras med lapp i brevlådan. Information kommer även att finnas på våra
skärmar, hemsida och anslagstavlor.