Ny preliminär tidplan balkonger

19 November 2015 01:00

 Preliminär tidplan nya balkonger.

Hus 16: Avetablering vecka 47, 2015

Hus  2:  Avetablering vecka 2, 2016

Hus  4: Ställningsmontage vecka 47, 2015, balkonglåsning 48/49,  2015,
            avetablering vecka 6, 2016

Hus  6:  Ställningsmontage vecka 2, 2016, balkonglåsning 3, 2016,
              avetablering vecka 11, 2016

Hus  8:  Ställningsmontage vecka 6, 2016, balkonglåsning 7, 2016,
              avetablering 17,  2016

Hus 10: Ställningsmontage vecka 11, 2016, balkonglåsning 12, 2016,
              avetablering vecka 21, 2016

Hus 12: Ställningsmontage vecka 16, 2016, balkonglåsning 17, 2016,
              avetablering vecka 26, 2016

Hus 14: Ställningsmontage vecka 21, 2016, balkonglåsning 22, 2016,
              avetablering vecka 31, 2016

Observera att denna tidplan baseras på läget 2015-11-17 och är preliminär. Cirka tre veckor innan byggstart kommer samtliga boende i det berörda huset att informeras med lapp i brevlådan. Information kommer även att finnas på våra skärmar, hemsida och anslagstavlor.