Ny förvaltning

23 Oktober 2015 02:00

Vi kommer få ny förvaltning från 2016-01-01.
Bredablick förvaltning kommer ha ansvar för administration och ekonomi samt den tekniska förvaltningen.
HSB städ kommer se till att våra hus städas.