Information

Nu har balkongprojektet startat

1 September 2015 02:00

Nu är balkongprojeketet igång, ni har kanske sett att man monterat ställningar vid hus 16. Med anledning av det vill vi göra alla uppmärksamma på att det är en byggarbetsplats och att barnen inte ska vara där och leka.För att alla ska få bästa möjliga information om projektet kommer en representant från Balco, Richard Harrysson, att finns på plats i Kvartersgåren varje torsdag mellan kl 13.00 och 15.00. Välkommen dit om du undrar över något.