Information

Nattarbete

24 Oktober 2016 02:00

Nattarbeten vid Roslagsbanan
Föreningen har fått information om att arbeten kommer att utföras nattetid mellan klockan 01.30 till 05.30 under vecka 43. Arbetet gäller borrning av en tunnel under Roslagsbanan och Östra Banvägen från Åva Gymnasium mot Näsbydals fotbollsplan. Entreprenören har tillstånd av SL och kommunen och kommer att hålla de gränsvärden för ljud som gäller för den här typen av nattarbeten.