Groblad

Minska dina försäkringskostnader

17 December 2014 01:00

En påminnelse till alla medlemmar är att bostadsrättstillägget ingår i föreningsavgiften. Ni kan därmed säga upp den delen i er privata hemförsäkringen nu inför årsskiftet. Kontakta ert försäkringsbolag för hjälp med detta.