Information

Låsning av balkonger i hus 16

2 Juli 2015 02:00
2 juli 2015

OBS!   Nu påbörjas utbytet av balkongerna i hus 16. Detta betyder att din balkong kommer att stängas / låsas utifrån måndagen den 10 augusti  2015.

Du tar själv hand om det du vill ha kvar till din nya balkong och slänger det du inte vill behålla. Detta gäller till exempel gammalt balkonggolv, matta eller andra egna installationer du har på balkongen t.ex. belysning eller infravärmare.

Behöver du hjälp så kontaktar du SVEFAB i god tid innan så ställer dom upp till ordinarie taxa. Kvarvarande privat material kommer att avlägsnas av Balco och då till en för dig väsentligt högre kostnad.

Veckan innan kommer det att finnas en container uppställd utanför ditt hus. Där kan du slänga det du inte vill behålla.  Meddelande om uppställningstid kommer att anslås i porten, på informationsskärmen och vår hemsida. Eventuell tidigare inglasning kan du även själv ta bort. I annat fall ordnar Balco detta vilket de inte debiterar dig för.

I samband med ställningsbyggnationen låses balkongdörrarna utifrån och du kan sedan inte komma ut på balkongen förrän den är färdigmonterad och slutbesiktigad. Vi räknar med att slutbesiktningen kommer att ske etappvis med ett hus i taget. 

Vi ser fram emot din medverkan för att möjliggöra en smidig hantering och hålla kostnaderna nere!

Styrelsen