Kallelse till extrastämma och informationsmöte

30 September 2015 02:00

Alla är hjärtligt välkomna till extrastämma och informationsmöte den 22 oktober. Vi är i Grindtorpskyrkan och börjar kl 19.00. Kaffe med dopp serveras från kl 18.00. Vill du ta del av de stadgar vi har idag finns de på hemsidan alt. kopierade på förvaltningskontoret. Öppettiderna är måndag 09.00- 12.00 och torsdag 13.00 - 17.30. Styrelsens förslag till nya stadgar finns i årsberättelsen som delades ut till alla i maj. 

Kallelse med agenda