Kallelse till extra stämma och informationsmöte 2 november 2017

2 Oktober 2017 02:00

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening City i Täby kallas härmed till extra föreningsstämma och informationsmöte.

Tid: Torsdagen den 2 november 2017 kl 19.00, fika serveras från 18.00
Plats: Grindtoprskyrkan.

Dagordning och förslag till nya stadgar finner ni i dokument nedan alt. i det dokument som alla fått utdelat till sig
den 30 september. OBS! De föreslagna ändringarna är markerade med rött.

Dagordning:

Förslag till stagar: