Groblad

Inkomna motioner till stämman

2 April 2017 02:00

Det har inkommit tre motioner till stämman. Motionerna och styrelsens yttrande finns under fliken föreningen/föreningsstämma.