Information

Information om sprängningar

19 Januari 2017 01:00

Måndagen den 23 januari startar Trafikverket sprängningarna för Trafikplats Roslags-Näsby. Våra hus har bedömts ligga utanför riskområdet, men det kan säkert både höras och kännas när arbetet kommer igång.