Information

Info ang. balkongerna i hus 10

27 Juli 2016 02:00

Absolut förbjudet att beträda din nya balkong!

Då vi fått många frågor om när du får gå ut på din nya balkong vill vi informera om att det är absolut förbjudet att beträda balkongen innan Täby Kommun har godkänt besiktningen. Detta beräknas kunna ske under vecka 32.
Att överträda denna bestämmelse kan medföra mycket höga böter som sätts i relation till vårt totala fastighetsvärde.
När vi fått godkännandet från kommunen kommer vi omedelbart att informera genom meddelande i din brevlåda och på vår skärm mellan hissarna samt anslag i porten. Du får även vid detta tillfälle en liten folder med information om din nya balkong!

Styrelsen Brf. City / Sten Bengtsson / Peter Lundqvist