Glädjande information om fjärrvärme

13 November 2015 01:00

Läs PM:et nedan från PC City angående fjärrvärmen, det är ett glädjande besked att Täby kommun nu äntligen givit med sig.

En kommun går sina medborgare till mötes
För ett knappt halvår sedan berättade vi i artikeln Fjärrvärme med förhinder om panncentralen City, PC City, som förser bostadsrättföreningarna City, Jupiter och Venus med värme och hur vi i panncentralens samfällighetsförening försökte få kommunens tillstånd att dra nya fjärrvärmeledningar i ny, kortare sträckning då de befintliga ledningarna passerat åldersstrecket med god marginal.

Förhindret som togs upp i artikeln kom av kommunens motstånd, för att inte säga vägran, att komma oss till mötes och lämna medgivande att dra våra nya fjärrvärmeledningar på kommunens mark men i nytt läge.

Representanter för kommunen och samfällighetsföreningens styrelse träffade lantmätaren på det statliga lantmäteriet i Stockholms län vid flera tillfällen för att lägga fram sina argument. Vid sista mötet den 10 september förklarade förrättningslantmätaren att ett beslut var nära förestående.

Någon vecka senare fick vi meddelande om att lantmätaren hade beslutat till vår fördel, dvs. vi fick ändra i det tidigare beslutet om var våra fjärrvärmeledningar ska vara förlagda. Vi skulle således kunna dra våra nya ledningar enligt det bästa och billigaste förslaget.

Innan vi kunde gå vidare var vi emellertid tvungna att vänta på att beslutet skulle vinna laga kraft. För att så skulle ske fick inte kommunen överklaga lantmätarens beslut. Med tanke på hur kommunens representanter uppträtt tidigare var vi fullt och fast inställda på att kommunen skulle överklaga i sista möjliga stund.

Men, mycket glädjande, kommunen kom oss till mötes och överklagade inte och den 30 oktober fick vi av lantmätaren veta att den nya, ändrade efter våra önskemål, gemensamhetsanläggningen var inskriven i Fastighetsregistret och således hade vunnit laga kraft. Nu kunde vi, med närmare ett års försening, ”plocka upp spadarna” igen, en lättnad.

Nu återupptar PC City styrelse arbete med att projektera, upphandla och genomföra arbetet med att byta ut de gamla fjärrvärmeledningarna. Förhoppningsvis kommer vi att kunna följa en ett års försenad tidtabell vilket innebär att grävandet påbörjas då tjälen gått ur backen 2016. Allt måste vara klart innan hösten 2016 för att vi ska få värme till våra hus då kylan slår till. 

 PC Citys styrelse