Groblad

Förändringar Bredablick Förvaltning

5 April 2017 02:00

Förvaltare
​Vår förvaltare Fredrik Svensson kommer att vara föräldraledig.
​Från 10 april kommer därför Dariush Eriksson tillfälligt att ersätta Fredrik som förvaltare.
​Från 2 maj kommer Lars Hoogeveen att vikariera som förvaltare
​för Fredrik under sex månader.

​Fastighetsskötare
​Från 5 april kommer Magnus Björkman att börja arbeta hos oss som fastighetsskötare.