Information

Tillfällig förändring av bokningssystemet till tvättstugorna

17 Oktober 2019 13:52

Pga pågående projekt med passersystemet behöver varje medlem som vill boka tvättid använda bokningstavlan som finns utanför respektive tvättstuga.
  
Bokningsfunktionen via hemsidan är just nu ur fuktion.
Den spontana tvättmaskinen måste just nu även bokas likt övriga tvättmaskiner.