Groblad

Tack till er som deltog!

1 Februari 2014 01:00
1 februari 2014

Ett stort tack till er som deltog i vår trädgårdsenkät. Vi fick in drygt 200 svar. Många intressanta synpunkter och tips. Nu kommer dessa att sammanställas och ligga till grund för det fortsatta arbetet.