Groblad

Byte av rör under husen

7 September 2020 07:50

Arbetet har påbörjats i hus 10.Respekterade avspärrningar som görs. Mer information när arbetet i de övriga husen blir av kommer senare.

Rörarbete_Hus10