Bredbandsbolaget och TV

22 November 2017 01:00

Information till alla som berörs.

Bredbandsbolaget arbetar med att kontakta alla och de kommer vara en hel del tekniker ute i eftermiddag och kväll. Har du frågor till dem finns de i Kvartersgården mellan 17-​​19 idag onsdag.