Information

Brand i hus nr 12 och i stugan i parken

10 Oktober 2015 02:00

Vi har tyvärr drabbats av två bränder natten mellan torsdag och fredag. Vid ca 00.30 utbröt en lägenhetsbrand i hus nr 12, en person är förd till sjukhus. Brandkår och andra insatsstyrkor lyckades begränsa branden till en lägenhet, dock blev det mycket rök i huset. Röken är nu till största delen utvädrad.  Alla våra system för brand fungerade helt enligt plan och säkerställde att branden kunde begränsas.  Senare på natten tände någon/ra på vår stuga vid grillplatsen i parken. Stugan kommer att tas bort helt under måndag. 

Vi vill verkligen vädja till er alla var försiktiga med ljus och rökning.

Eventuella frågor till yvonne.westermark@brfcity.se eller på telefon 0768 873 725