Information

Brandövning

20 Januari 2019 16:54
Den 5 februari mellan 13.00-15.00 genomför Brandförsvaret en övning med en av sina stegbilar vid hus 16. Syftet är att kontrollera funktion mot en hög byggnad. Vissa lägenheter kan komma att påverkas då stegbilens korg kommer att vara nära fönster och balkonger.


Arbete med rökluckor

Under vecka 4 och fram till månadsskiftet kommer arbete med att byta ut rökluckor i trapphusen att ske. Arbetet kan medföra störande ljud under vardagarna.  


Eventuella frågor kontakta förvaltningen