Angående de nya förråden

27 Mars 2013 01:00
27 mars 2013

Arbetet med de nya förråden fortlöper. Dörrar och låssystem är nu förberedda och för tillfället fortgår arbete med att inreda förråden. Detta beräknas vara klart under april månad. 

I samtliga hus kommer tre förråd att byggas i gamla soprummen och fyra kallförråd på piskaltanerna. Ytterligare förråd byggs i mån av plats enligt nedan:

Ndv. 2: 6
Ndv. 4: -
Ndv. 6: 4
Ndv. 8: 8
Ndv. 10: 8
Ndv. 12: 11
Ndv. 14: 8
Ndv. 16: 10