Information

Andrahandsuthyrning

11 September 2016 02:00

Det har framkommit att det finns medlemmar som hyr ut sina lägenheter i andra hand utan tillstånd och vi vill därför förtydliga vad som gäller.


Tillstånd att hyra ut måste alltid sökas hos styrelsen. I vår förening kan vi godkänna uthyrning i högst ett år och ansökan skickas först till Bredablick Förvaltning för registrering. Vi tar också enligt stadgarna ut en avgift för uthyrningen. Avgiften uppgår i år till 4 300 kronor och tas ut i förskott.

Vanliga skäl till uthyrning kan vara;
studier eller arbete på annan ort
prova samboboende på annan adress
långvarig sjukhusvistelse

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan styrelsens godkännande kallas det för otillåten andrahandsupplåtelse och du riskerar att i värsta fall bli av med nyttjanderätten till lägenheten. Tyvärr vet vi att flera medlemmar i föreningen hyr ut sina lägenheter utan tillstånd och vi har därför börjat att kontrollera boendet i föreningen mot aktuella folkbokföringsuppgifter.


Korttidsuthyrning genom olika förmedlingar, t.ex. Airbnb, är inte tillåtet i vår förening. Stöd för detta finns i beslut från Hyresnämnden i Stockholm. Sådan uthyrning räknas också som otillåten andrahandsupplåtelse.
Det är Bostadsrättslagen som gäller men för allmän information om andrahandsuthyrning se sajter som Hyresnämnden, HSB, Bostadsrätterna med flera.

Eventuella frågor till Torkel Hardenfalk