Årsredovisning 2012

9 April 2013 02:00
9 april 2013

Nu finns årsredovisningen för 2012 tillgänglig att ladda ner i digitalt pdf-format. Redovisningen delas  även ut i pappersform till föreningens medlemmar senast under torsdagen v15.