Kontakt

Postadress

HSB Brf City i Täby
c/o Bredablick
Box 6083
102 32 Stockholm
info@bredablickforvaltning.se
www.bredablickforvaltning.se

Telefon

Teknik 010-177 59 00
Administration 010-177 59 00

Faktureringsadress

HSB Brf City i Täby
FTG-nr 374
FE 754
838 74 Frösön

Organisationsnummer

716000-0134

Besöksadress

Brf Citys förvaltningskontor
Näsbydalsvägen 21

Besök förvaltningskontoret

För att träffa vår förvaltare Christian Bengtsson på förvaltningskontoret måste du boka tid genom att antingen maila tillforvaltaren.brfcity@bredablickgruppen.se eller ringa Bredablick 010-177 59 00.

Styrelse

Yvonne Westermark / Ordförande

Torkel Hardenfalk / Vice ordförande

Johan Matthiessen / Ledamot

Gustaf Norström / Ledamot

Camilla Sköld / Ledamot

Stefan Hansson / Ledamot

Christoffer Hofverberg/ Ledamot

Fred Åkesson / HSB-ledamot

Kontakt med styrelsen: förnamn.efternamn@brfcity.se

Valberedning

Reine Jonsson, sammankallande / reine.jonsson@brfcity.se

Anny Lindqvist Munkbo / Anny.lindqvist.munkbo@brfcity.se