Fastigheter och lägenhetsyta

Föreningen består av åtta fastigheter med sammanlagt 900 lägenheter, parkeringsytor och garage med totalt 579 platser, uppdelade på 68 garage, 511 parkeringsplatser med el-plintar och 21 besöksplatser.

I området finns lekplatser för barn, tennisbana, plan för basketboll, utedusch, boulebana samt grillplats. Fotbollsmål finns uppställda på gräsplanen.

Fastigheternas beteckning som används vid myndighetskontakter är Näsbydal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vilket motsvarar Näsbydalsvägen nr 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 och 16. Garageområdets beteckning är Tibble 1, övriga p-platser Tibble 2,3, 4,5,6.

Fastighetens totala bostadsyta är 65 486 m2 samt lokaler 160 m2. Byggår 1959 – 1961. Taxeringsvärdet för föreningens fastigheter är 868 Mkr, varav markvärde 361 Mkr. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Moderna Försäkringar.

Uppvärmning av föreningens hus sker via fjärrvärme från Panncentralen på Grindtorpsvägen 2. Panncentralen ägs av en samfällighet bestående av bostadsrättsföreningarna City (Näsbydal), Jupiter och Venus (Grindtorp). I styrelsen för Panncentralen sitter representanter från de tre bostadsrätts-föreningarna. 

Lägenheterna varierar i storlek och yta enligt följande: