Administration

Brf Citys administration sköts av Bredablick. Du tar kontakt med dem i ärenden rörande avgifter och hyror samt  förråd, garage och p-platser. Om du vill betala månadsavgiften via autogiro så kontaktar du förvaltningen för att få en medgivandeblankett. Telefon till förvaltningen 08-409 040 30.