Styrelsen

Se hela styrelsen här

Yvonne Westermark

Ordförande
yvonne.westermark@brfcity.se


Torkel Hardenfalk

Vice ordförande/sekreterare
torkel.hardenfalk@brfcity.se


Johan Matthiessen

Ledamot/projektledare
johan.matthiessen@brfcity.se


Gustaf Norström

Ledamot/projektledare
gustaf.norstrom@brfcity.seSimon Wetterdal

Ledamot/projektledare

simon.wetterdal@brfcity.se


Firmatecknare är enligt nedan, föreningen tecknas av två firmatecknare i förening:

  • Yvonne Westermark
  • Torkel Hardenfalk
  • Johan Matthiessen
  • Gustaf Norström