Revisorer

Föreningsvalda  revisorer

Martin Åleheim / Tillika medlemsombudsman - 073-526 20 47

Gunilla Lundskog 

 

 

Auktoriserad revisor

Per Lundfors

Grant Thornton