Förtroendevalda

Som bostadsrättsförening är det självklart att det är medlemmarna som bestämmer i demokratisk ordning hur föreningen skall utvecklas med föreningsstämman som högsta beslutande organ. Föreningens verkställande organ är styrelsen vars arbete granskas av föreningens revisorer. Styrelsen leder verksamheten i föreningen och ansvarar för dess förvaltning. Vill du vara med och forma Brf Citys framtid, hör av dig redan idag till någon av medlemmarna i valberedningen!