Stadgar

HSB Brf City i Täby är medlem i HSB Stockholm. Föreningens stadgar hittar du här.