Ordningsregler

För att bevara trevnaden och trivseln gäller nedanstående regler: 

Lägenheten med tillhörande utrymmen ska vårdas väl och användas med aktsamhet.

Toaletten. Endast toalettpapper får spolas ned i toaletten. Rensning av stopp orsakat av något annat material får lägenhetsinnehavaren själv bekosta.

Kondenstumlare krävs för tumling av tvätt i badrummet.

Endast kolfilterfläkt får användas i köket. Den får inte kopplas till frånluftventilationen.

Ohyra i lägenheten ska omgående anmälas till förvaltaren.

Ormar, skorpioner, spindlar samt alla former av giftiga djur är inte tillåtna i lägenheten.

Visa hänsyn till dina grannar alla tider på dygnet, tänk på följande: Grannar som på grund av sitt arbete behöver sova på dagen. Tänk på att inte slå i dörrarna, trapphuset leder ljud. Undvik störande vattentappning (22.00–06.00). TV, stereo, radio, dator och hemmabioanläggning är underhållning för dig, tänk på tidpunkten och volymen. Moderna platt-Tv med bakåtriktade högtalare monterade på betongvägg eller vägg mot granne kan vara mycket störande. Träskor eller liknande kan störa din granne. Störande arbeten får utföras på fastställda tider, måndag- fredag 08.00-19.00 och lördag 08.00-15.00.

På balkongen, visa hänsyn till dina grannar: Skaka och piska kläder, mattor o dyl. genom fönster och från balkonger är inte tillåtet. Använd piskplatsen på gården. Blomlådor får endast sättas på insidan av balkongräcket. Inga föremål får hängas över balkongräcket. Sopa inte ut skräp på från balkongen. Fåglar får inte matas från balkongen. Grillning får endast ske med el-grill. Rökning kan störa dina grannar (allergi). Inglasning kräver tillstånd av förvaltaren och kommunen.

Parabol. Montering av parabol kräver tillstånd från förvaltaren.

Miljöstationer. Vi har fyra miljöstationer i området där våra sopor ska slängas. Soporna sorteras och slängs i de olika behållarna: glas, plast, pappersförpackningar, metall, tidningar, hushållsopor och matavfall. OBS! Matavfallet lägger du i separat påse som du får på förvaltningskontoret. Tänk på att glas ska sköljas ur, kartonger vikas ihop. Inga sopor får ställas utanför behållarna.

Inga föremål får placeras i entré, våningsplan eller trapphus av säkerhetsskäl (bl.a. brand). Gäller även dörrmattor utanför den egna lägenheten samt barnvagnar.

Cykelrum finns i samtliga hus.

Motordrivna fordon får inte förvaras/ställas i cykelrum, lägenheter eller entré p.g.a. brandfara. Det finns ett mopedgarage placerat mellan hus 6 och 8 för detta ändamål, kontakta förvaltaren för mer information.

Tvättstuga får endast användas av boende i BRF City. Regler för tvättstugan finns på hemsidan och i tvättstugan.

Grovsopor, första helgfria måndagen varje månad finns kommer Ragn-Sells med containrar till p-platsen vid Näsbydalsvägen 8 och 10 kl 17.00–20.00. Det finns alltid personal som hjälper till. Containrarna är inte avsedda för större byggavfall och skrymmande möbler. Skräp får inte ställas runt containern eller miljöstationerna och får heller inte ställas dit före eller efter angiven tid.

Dörrar till entré, förråd, och vind ska hållas stängda och låsta för att undvika intrång av utomstående.

Rastning av husdjur, hundar och katter är inte tillåten på föreningens mark. Hundägare tar upp efter sina hundar.

Mopedåkning är inte tillåten på innergården.

Fåglar får inte matas inom bostadsområdet (råttor).