Brf City

Brf City är en bostadsrättsförening i området Näsbydal i Täby kommun som består av totalt 900 lägenheter i varierande storlekar, från ettor med sovalkov, till sjurummare i två etage. Husen i Näsbydal byggdes under perioden 1958-1961 efter ritningar av Sune Lindström, Åke Arell och Alf Bydén. De åtta 17-våningars punkthusen utgör en del i det storslagna och tidstroget förverkligandet av läromästaren Le Corbusiers vision från 1930-talet. I boken Stockholms satelliter beskriver Jerker Söderlind området som en del i det Storstockholms rekordårs - Versailles, som i mycket var en mans verk. - "The House that Sune built". Ett förverkligat utopia utan motsvarighet i regionen. Han skriver att ur arkitektoniskt perspektiv representerar Täby en sällsynt dramatisk och strikt formad geometrisk fantasi, genomförd i en storslagen ansats. Även Lennart Holm har i ett nummer av Arkitektur 1960. omnämnt området som ett av de bästa som byggdes de sista åren på 1950-talet.