Störningsjour

Larmassistans 08-340 740 
www.larmassistans.se 

Brf City har avtal med LarmAssistans som gör utryckningar dygnet runt alla dagar, avseende:

-   Högljudda fester 
-   Lägenhetsbråk
-   Obehöriga i fastigheterna
 -  Annan störning som kräver omedelbar insats

Uppge ditt namn, adress, våning, lägenhetsnummer och telefonnummer. LarmAssistans gör en bedömning av ärendet före utryckning. Vid behov skickas två väktare. Dagen efter skickas kopia av ärendet till Brf City.

Polis och räddningstjänst

Ring larmnummer 112 vid fara

Vad är en akut nödsituation?

Med sunt förnuft kan du ofta avgöra om du ska ringa 112 eller inte. Här är några exempel på situationer när du ska ringa 112. Pågående brott som rån, misshandel och inbrott. Allvarlig bilolycka med personskador. Brand och rökutveckling i husen. Medvetslös eller allvarligt skadad person. 

114 14 - polisens telefonnummer för övriga ärenden

Öppet för samtal dygnet runt årets alla dagar.